Prestasi Dana Saham Amanah Diluluskan KWSP

Bagi ahli KWSP, simpanan wajib persaraan adalah tabung simpanan yang akan digunakan apabila bersara kelak. Duit yang terkumpul akan digunakan untuk menyara kehidupan selepas itu.

Semestinya bagi ahli KWSP, pulangan dividen tahunan yang diumumkan oleh pihak KWSP penting bagi mengembangkan lagi simpanan yang dibuat setiap bulan.

Prestasi Dana Saham Amanah KWSP

Prestasi dividen simpanan wajib KWSP yang diumumkan setiap tahun adalah bergantung kepada prestasi pelaburan pihak KWSP.

Rekod pulangan dividen yang diumumkan setakat tahun 2020 adalah seperti berikut:

TahunSimpanan Syariah
(Tahunan)
Simpanan Konvensional
(Tahunan)
20204.9%5.2%
20195.0%5.45%
20185.9%6.15%
20176.4%6.90%
20165.70%
20156.40%

Dibawah Public Mutual, dikongsikan disini prestasi purata tahunan beberapa Dana Saham Amanah yang diluluskan oleh KWSP untuk Skim Pelaburan Ahli KWSP. Dana-dana ini boleh dibuat pelaburan melalui akaun 1 KWSP anda.

NoNama Dana1 Tahun
(%)
3 Tahun
(%)
5 Tahun
(%)
10 Tahun
(%)
DANA EKUITI
1Public Asia Ittikal Fund
(PAIF – Risk 5)
25.366.5710.4312.39
2Public Islamic Advantage Growth Equity Fund
(PIAVGEF – Risk 4)
38.8910.9810.42
3Public Islamic Alpha-40 Growth Fund
(PIA40GF – Risk 4)
29.096.816.03
4Public Islamic Asia Dividend Fund
(PIADF – Risk 5)
2.772.874.868.85
5Public Islamic Asia Leaders Equity Fund
(PIALEF- Risk 5)
38.1410.5613.3611.60
6Public Islamic Dividend Fund
(PIDF- Risk 4)
0.610.130.786.83
7Public Islamic Enterprises Equity Fund
(PIENTEF- Risk 4)
16.472.883.12
8Public Islamic Equity Fund
(PIEF- Risk 4)
9.972.923.128.33
9Public Islamic Savings Fund
(PISVF- Risk 4)
27.345.895.95
10Public Islamic Select Enterprises Fund
(PISVF- Risk 4)
15.995.583.599.42
11Public Islamic Select Treasures Fund
(PISTF- Risk 5)
8.00-0.103.009.02
12Public Islamic Treasures Growth Fund
(PISGF- Risk 5)
45.019.119.08
13Public Ittikal Fund
(P ITTIKAL- Risk 4)
6.011.341.586.68
14Public Ittikal Sequel Fund
(PITSEQ- Risk 4)
19.146.094.96
DANA ASET CAMPURAN
15Public Ehsan Mixed Asset Conservative Fund
(PESMACF – Risk 3)
5.805.374.26
16Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund
(PIATAF – Risk 5)
29.936.599.62
DANA IMBANG
17Public Islamic Growth Balanced Fund
(PIGRBF – Risk 3)
22.548.379.82
DANA BON
18Public Islamic Infrastructure Bond Fund
– Annual Distribution
(PIINFBF – Risk 2)
5.126.426.26
19Public Islamic Select Bond Fund
– Annual Distribution
(PISBF – Risk 2)
5.265.345.125.30
20Public Sukuk Fund
– Annual Distribution
(PSKF- Risk 2)
5.366.686.46
DANA PASARAN WANG
21Public Islamic Money Market Fund
– Annual Distribution
(PIMMF- Risk 1)
2.853.383.473.56

*Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut pada Jun 2021 mengikut tahun kewangan terakhir bagi setiap dana.

APA YANG ANDA PERLU TAHU
– Dana ini bukan dana jaminan modal atau lindungan modal.
– Harga unit dan agihan boleh bayar, jika ada, mungkin turun atau naik.
– Prestasi dana pada masa lalu tidak menjadi petunjuk untuk prestasi masa hadapan.
– Apabila pecahan unit atau agihan diisytiharkan, berikutan terbitan pecahan unit dan/atau agihan, NAB seunit akan berkurangan dengan sewajarnya bagi mencerminkan/mengambil kira pecahan unit dan/atau agihan tersebut.
– Apabila pecahan unit diisytiharkan, nilai pelaburan dalam sebutan Ringgit Malaysia tidak akan
berubah selepas pengagihan unit tambahan.

Pelbagaikan Pelaburan

Bagi ahli KWSP yang ingin mempelbagaikan pelaburan dari simpanan KWSP anda yang layak ke beberapa Dana Pelaburan Saham Amanah, anda boleh memohon pengeluaran dibawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (EPF-MIS).

Melalui skim ini, anda sebagai ahli KWSP boleh mengoptimumkan peluang Pulangan Jangka Masa Panjang bagi tabung persaraan KWSP dengan lebih baik.

Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan peluang pelaburan ini, boleh klik dibawah.

Skim Pelaburan Ahli KWSP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Trust Invest Telegram

Dapatkan info terkini dana unit amanah dan berita pasaran saham semasa dalam telegram channel My Trust Invest secara percuma.

No Fields Found.