Syariah Fund ataupun Dana Patuh Syariah adalah dana pelaburan yang menepati dan mengikut perundangan syariah didalam pengurusan dana, proses pelaburan dan instrumen pelaburan yang dilaburkan.

Senarai Dana Patuh Syariah dibawah Public Mutual boleh dilihat di pautan dibawah.

Equity Fund
Fixed Income Fund
Money Market Fund

Semua Dana Unit Amanah dibawah Public Mutual yang berstatus patuh shariah mempunyai penasihat syariah yang dilantik untuk memantau dana.

Jika ada sebarang isu yang melibatkan pertukaran status mana-mana instrumen pelaburan daripada patuh syariah kepada tidak patuh syariah, proses penyucian dana akan dibuat oleh pihak pengurusan dana dan pengurus dana selaras dengan hukum-hukum syarak.

Pelabur tidak perlu risau mengenai status dana yang diuruskan dibawah dana patuh syariah Public Mutual.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai dana unit amanah dibawah Public Mutual, anda boleh isi nama dan no telefon untuk perunding unit amanah kami menghubungi anda kembali.

No Fields Found.
Haris My Trust Invest

Numbers Speak

Years Experience
1
Unit Trust Funds
1
Account Holder
1 M
Net Asset Value
1 B

Public Mutual Berhad

My Trust Invest Telegram

Dapatkan info terkini dana unit amanah dan berita pasaran saham semasa dalam telegram channel My Trust Invest secara percuma.

No Fields Found.