Dana PelPE40F

Dana PelPE40F atau Public e-Islamic Pioneer Entrepreneur 40 Fund adalah satu dana patuh shariah yang baru sahaja dilancarkan pada bulan 4 2021 dibawah kategori e-Series. Opjektif dana adalah untuk mencapai pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang (melebihi 5 tahun) , Dana akan dilaburkan dari 75% hingga 98% Nilai Aset Bersih (NAB)nya dalam ekuiti patuh Syariah …

Dana PelPE40F Read More »