Month: May 2021

Dana PelPE40F

Dana PelPE40F atau Public e-Islamic Pioneer Entrepreneur 40 Fund adalah satu dana patuh shariah yang baru sahaja dilancarkan pada bulan 4 2021 dibawah kategori e-Series. Opjektif dana adalah untuk mencapai pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang (melebihi 5 tahun) , Dana akan dilaburkan dari 75% hingga 98% Nilai Aset Bersih (NAB)nya dalam ekuiti patuh Syariah …

Dana PelPE40F Read More »

Caj didalam dana unit amanah

Caj-Caj didalam Saham Amanah

Caj-caj yang dikenakan didalam dana saham amanah perlu diambil tahu apabila ingin membuat pelaburan dengan syarikat pengendali dana saham amanah. Antara caj-caj yang dikenakan adalah: Caj Belian (Sales Charge) Caj Jualan (Redemption Charge) Caj Pertukaran (Switching Charge) Caj Pengurusan (Management fee) Caj Pemegang Amanah (Trustee fee) Caj Belian (Sales Charge) Caj belian akan dikenakan setiap …

Caj-Caj didalam Saham Amanah Read More »