May 2021

Dana PelPE40F

Dana PelPE40F atau Public e-Islamic Pioneer Entrepreneur 40 Fund adalah satu dana patuh shariah yang baru sahaja dilancarkan pada bulan 4 2021 dibawah kategori e-Series. Opjektif dana adalah untuk mencapai pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang (melebihi 5 tahun) , Dana akan dilaburkan dari 75% hingga 98% Nilai Aset Bersih (NAB)nya dalam ekuiti patuh Syariah […]

Dana PelPE40F Read More »

Caj didalam dana unit amanah

Caj-Caj didalam Saham Amanah

Caj-caj yang dikenakan didalam dana saham amanah perlu diambil tahu apabila ingin membuat pelaburan dengan syarikat pengendali dana saham amanah. Antara caj-caj yang dikenakan adalah: Caj Belian (Sales Charge) Caj Jualan (Redemption Charge) Caj Pertukaran (Switching Charge) Caj Pengurusan (Management fee) Caj Pemegang Amanah (Trustee fee) Caj Belian (Sales Charge) Caj belian akan dikenakan setiap

Caj-Caj didalam Saham Amanah Read More »