Unit Trust

Pelaburan Public Mutual

Pelaburan Public Mutual

Pelaburan Public Mutual adalah salah satu cara untuk melabur didalam pasaran saham, bon / sukuk dan pasaran wang sama ada didalam negara, rantau asia dan juga global. Melalui Public Mutual, pelaburan menjadi cepat, mudah dan menguntungkan. Terdapat 155 dana pelbagai jenis dana unit trust dibawah Public Mutual yang menawarkan pelaburan permulaan dengan hanya serendah RM100 …

Pelaburan Public Mutual Read More »

Dana Unit Trust Terbaik My Trust Invest

Dana Unit Trust Terbaik

Apabila anda melabur, semestinya anda ingin melabur didalam Dana Unit Trust Terbaik dan pulangan pelaburan yang tinggi diharapkan. Tetapi perlu diingatkan adalah potensi pulangan yang tinggi datang dengan risiko yang tinggi. “High Risk, High Return”. Sebagai perunding unit trust yang profesional, suka untuk saya ingatkan kepada anda yang mencari dana unit trust yang terbaik untuk …

Dana Unit Trust Terbaik Read More »

Apakah Dana Unit Amanah

Apakah Dana Unit Amanah

Dana unit amanah ataupun disebut pelaburan unit trust adalah dana yang ditubuhkan dengan matlamat untuk membuat pelaburan didalam beberapa instrumen pelaburan antaranya adalah pasaran wang, bon, hartanah dan saham ekuiti. Secara mudah, dana unit amanah adalah: Skim pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur dengan objektif pelaburan yang serupa untuk mengumpulkan dana mereka bersama. Dana ini akan …

Apakah Dana Unit Amanah Read More »

Strategi Pelaburan Dollar Cost Averaging (DCA)

Pelaburan yang dibuat semestinya diharapkan memberi pulangan yang memuaskan. Setiap pelaburan yang dibuat mempunyai tahap risiko yang tersendiri dan memerlukan strategi yang baik. Salah satu strategi pelaburan yang menjadi pilihan ramai adalah Dollar Cost Averaging (DCA) yang juga dipanggil Ringgit Cost Averaging (RCA). Asas Strategi Pelaburan DCA Matlamat utama didalam strategi pelaburan DCA ini adalah …

Strategi Pelaburan Dollar Cost Averaging (DCA) Read More »

Prestasi Dana Saham Amanah KWSP

Prestasi Dana Saham Amanah Diluluskan KWSP

Bagi ahli KWSP, simpanan wajib persaraan adalah tabung simpanan yang akan digunakan apabila bersara kelak. Duit yang terkumpul akan digunakan untuk menyara kehidupan selepas itu. Semestinya bagi ahli KWSP, pulangan dividen tahunan yang diumumkan oleh pihak KWSP penting bagi mengembangkan lagi simpanan yang dibuat setiap bulan. Prestasi dividen simpanan wajib KWSP yang diumumkan setiap tahun …

Prestasi Dana Saham Amanah Diluluskan KWSP Read More »

Jenis-jenis Pelaburan Saham Amanah

Dana Saham amanah ataupun Unit Trust Fund adalah dana pelaburan yang dibuat secara berkelompok (collective) dan diuruskan oleh pengurus dana (fund manager) yang berkelayakan dan bertauliah. Terdapat beberapa jenis dana saham amanah yang utama. Setiap dana dikategorikan dengan tahap risiko pelaburan. Money Market Fund ( Dana Pasaran Wang ) – Risiko Tahap 1 Bond / …

Jenis-jenis Pelaburan Saham Amanah Read More »

Caj didalam dana unit amanah

Caj-Caj didalam Saham Amanah

Caj-caj yang dikenakan didalam dana saham amanah perlu diambil tahu apabila ingin membuat pelaburan dengan syarikat pengendali dana saham amanah. Antara caj-caj yang dikenakan adalah: Caj Belian (Sales Charge) Caj Jualan (Redemption Charge) Caj Pertukaran (Switching Charge) Caj Pengurusan (Management fee) Caj Pemegang Amanah (Trustee fee) Caj Belian (Sales Charge) Caj belian akan dikenakan setiap …

Caj-Caj didalam Saham Amanah Read More »