Jenis-jenis Pelaburan Saham Amanah

Dana Saham amanah ataupun Unit Trust Fund adalah dana pelaburan yang dibuat secara berkelompok (collective) dan diuruskan oleh pengurus dana (fund manager) yang berkelayakan dan bertauliah.

Terdapat beberapa jenis dana saham amanah yang utama. Setiap dana dikategorikan dengan tahap risiko pelaburan.

Money Market Fund ( Dana Pasaran Wang )

Dana Pasaran Wang adalah pelaburan yang berisiko rendah. ( Risiko Tahan 1 )

Dana Pasaran Wang adalah alternatif kepada Akaun Simpanan Tetap (Fixed Deposit Account) yang memberikan pulangan secara harian.

 • Memberikan pulangan yang stabil disamping kestabilan dana.
 • Sesuai untuk simpanan jangka pendek. ( 6 bulan – 1 tahun )

Bond / Sukuk Fund ( Dana Bon / Sukuk )

Dana Bon atau Sukuk (Islamic Bon) adalah dana berisiko sederhana. ( Risiko Tahap 2 )

Dana Bon / Sukuk adalah dana yang memberikan pulangan yang tetap secara tahunan dan sesuai untuk:

 • Berikan pulangan berkala.
 • Lebih stabil berbanding dana ekuiti.
 • Sesuai untuk pelaburan jangka sederhana yang mempunyai pulangan (dividen) dan stabil.

Equity Fund ( Dana Ekuiti )

Dana Ekuiti adalah dana berisiko tinggi. ( Risiko Tahap 5 )

Dana ekuiti mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Dana ini adalah sesuai untuk memberikan pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang. ( Melebihi 3-5 tahun )
 • Dana akan terlibat dengan pelaburan di bursa saham sama ada didalam negara atau luar negara. Setiap dana akan dijelaskan secara terperinci lokasi pelaburan yang dibuat dan jumlah pelaburannya.
 • Harga dana mungkin akan mengalami keadaan turun naik yang banyak dan cepat bergantung keadaan pasaran saham semasa.
 • Dana ini sesuai untuk pelabur jangka masa panjang yang bersedia untuk menghadapi turun naik pasaran saham untuk mencapai pertumbuhan modal.

Mixed Asset Fund ( Dana Bercampur )

Dana Bercampur adalah dana yang membuat pelaburan bercampur didalam pasaran saham dan juga bon / sukuk. ( Risiko Tahap 3 / 4 )

Matlamat dana bercampur adalah gabungan diantara

 1. Pertumbuhan modal melalui pasaran saham ekuiti. dan
 2. Pulangan tetap (dividen) daripada pelaburan bon / sukuk.

Kebiasaanya peratusan pembahagian jumlah pelaburan dana adalah sekitar 70% dan 30%.

 • Dana Bercampur Konservatif ( 70% Bon / Sukuk & 30% Ekuiti ) ( Risiko Tahap 3 )
 • Dana Bercampur Pertumbuhan ( 70% Ekuiti & 30% Bon / Sukuk ) ( Risiko Tahap 4 )

Balanced Fund ( Dana Seimbang )

Dana seimbang adalah dana yang membuat pelaburan bercampur didalam pasaran saham dan juga bon / sukuk secara seimbang. ( Risiko Tahap 3/4 )

Matlamat dana bercampur adalah gabungan diantara

 1. Pertumbuhan modal melalui pasaran saham ekuiti. dan
 2. Pulangan tetap (dividen) daripada pelaburan bon / sukuk.

Kebiasaanya peratusan pembahagian jumlah pelaburan dana adalah sekitar 40-60% Saham ekuiti dan 40-60% bon / sukuk.

Pelaburan didalam dana-dana saham amanah tertentu mestilah dibuat berdasarkan tahap penerimaan risiko individu.

Prestasi pulangan dana yang lepas tidak mencerminkan prestasi pulangan pada masa hadapan.

Jika anda ingin dapatkan penerangan lebih lanjut berkenaan dana-dana pelaburan, boleh hubungi kami, perunding saham amanah berlesen dibawah Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM).

1 thought on “Jenis-jenis Pelaburan Saham Amanah”

 1. Pingback: Caj-Caj didalam Saham Amanah | My Trust Invest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Trust Invest Telegram

Dapatkan info terkini dana unit amanah dan berita pasaran saham semasa dalam telegram channel My Trust Invest secara percuma.